استخدام

کلیه اطلاعات وارد شده در فرم استخدام، به صورت محرمانه باقی می‌مانند و تکمبل فرم توسط متقاضی، هیچ الزامی را برای شرکت به وجود نمی‌آورد. صحت اطلاعات وارد شده به عهده‌ی متقاضی می‌باشد و افرادی که شرایط لازم را برای استخدام داشته باشند، جهت مصاحبه‌ی حضوری دعوت خواهند شد.اطلاعات فردی


آدرس


تحصیلات:


سایر اطلاعات:


نحوه ضمانت:


اطلاعات شخصیتی:


در رابطه با موضوعات زیر، خصوصیات خود را چگونه ارزیابی می کنید؟(1پایین ترین، 5 بالاترین)


در حال حاضر چه امکاناتی دارید؟ نوع آن را ذکر کنید.